UM Gdynia: Pożegnanie z radnymi VIII kadencji po trudnych latach pracy
Zakończenie kadencji radnych w Gdyni było momentem pełnym emocji i refleksji na temat mijających lat. Przewodnicząca Joanna Zielińska wyraziła wdzięczność za współpracę i zaangażowanie wszystkich członków rady miasta. Z pewnością były to lata pełne wyzwań, ale także i znaczących osiągnięć.
  1. Ostatnia sesja VIII kadencji Rady Miasta Gdyni miała miejsce w środę, 17 kwietnia.
  2. W ciągu kadencji, która rozpoczęła się 19 listopada 2018 roku, radni zrealizowali 60 spotkań, w tym 2 sesje nadzwyczajne.
  3. Radni podjęli łącznie 1854 uchwały oraz 8 rezolucji.
  4. Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta, podziękowała wszystkim za współpracę i zaangażowanie w rozwój miasta.

Przez ostatnie lata rada miasta zmierzyła się z wieloma trudnościami, w tym pandemią COVID-19 oraz konfliktem na Ukrainie, które wpłynęły na decyzje i działania na poziomie lokalnym. Chwile te wymagały nie tylko elastyczności, ale też odwagi w podejmowaniu kluczowych decyzji. Na uwagę zasługuje również fakt, że w trakcie kadencji zmarł radny Krzysztof Chachulski, co było dużą stratą dla wspólnoty.

W trakcie ostatniego spotkania, Joanna Zielińska szczególnie podkreśliła znaczenie pracy radnych, którzy nie ograniczali się jedynie do udziału w sesjach, ale aktywnie uczestniczyli w życiu społeczności lokalnej i reprezentowali Gdynię w ważnych wydarzeniach. W jej słowach odzwierciedlone zostało głębokie poczucie odpowiedzialności za miasto:

– Przez osiem lat miałam zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącej Rady Miasta. Z całego serca dziękuję za wspieranie mnie w pracy, za obecność na miejskich uroczystościach oraz za wszystko, co składa się na pracę na rzecz naszej małej ojczyzny – Gdyni – podsumowała przewodnicząca Joanna Zielińska.

Podziękowania skierowano również do pracowników Biura Rady Miasta, którzy na co dzień wspierali radnych w ich działaniach. Elżbieta Sierżęga, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, wyraziła swoje uznanie dla ich pracy:

– Panie z Biura Rady Miasta zawsze były dla nas i z nami. Zawsze mogliśmy liczyć na pomoc, dobre słowo, życzliwość i na uśmiech. Dziękujemy im za wyrozumiałość i profesjonalizm – mówiła Elżbieta Sierżęga.

Radni na zakończenie kadencji otrzymali pamiątkowe tablo oraz książkę o Gdyni, która stanowiła symboliczne podsumowanie ich kadencji i wkładu w rozwój miasta. Z pewnością te lata zostaną zapamiętane jako okres intensywnej pracy i ważnych zmian dla Gdyni.


Na podstawie: UM Gdynia