Urząd Miasta: Kultura w Gdyni bez barier dla osób ze specjalnymi potrzebami
Nasze miasto staje się przyjazne kulturze dla wszystkich, niezależnie od ich potrzeb. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, urząd wprowadza nowe standardy dostępności wydarzeń kulturalnych, które mają sprawić, że każdy będzie mógł w pełni korzystać z bogatej oferty kulturalnej miasta.
  1. Wydział Dostępności i Wydział Kultury współpracują nad stworzeniem standardów dostępności.
  2. Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się 19 marca w Konsulacie Kultury.
  3. Program „Gdynia Bez Barier” aktywnie włącza osoby z niepełnosprawnościami w życie społeczne.
  4. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami stanowi ramy prawne dla działań.

W dążeniu do eliminacji barier kulturowych, nasze miasto podejmuje kroki mające na celu zwiększenie dostępności wydarzeń kulturalnych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Realizacja projektu „Gdynia Bez Barier” oraz wprowadzenie „Standardów dostępności” w 2013 roku to dowody na to, że miasto nieustannie pracuje nad poprawą jakości życia wszystkich mieszkańców.

Podczas pierwszego spotkania w Konsulacie Kultury, które odbyło się 19 marca, przedstawiciele Wydziału Dostępności i Wydziału Kultury wspólnie z przedstawicielami instytucji kultury i organizatorami wydarzeń omawiali założenia nowych standardów. Agnieszka Wawrzyniak, naczelnik Wydziału Dostępności, i Łukasz Cichowski z Wydziału Kultury podkreślili znaczenie tej inicjatywy dla miasta i jego mieszkańców.

Zakres prac nad nowymi standardami jest szeroki i obejmuje nie tylko aspekty prawne, ale również praktyczne wyzwania, z jakimi mierzy się środowisko kulturalne. Marta Otrębska z Muzeum Emigracji podzieliła się doświadczeniami związanymi z praktyczną stroną dostępności, co podkreśla kompleksowe podejście miasta do tematu.

Włączenie społeczności w proces tworzenia standardów dostępności jest kluczowe dla sukcesu tego projektu. Dlatego też wszystkie instytucje kultury i organizatorzy wydarzeń są zachęcane do aktywnego udziału w kolejnych spotkaniach, które będą okazją do wymiany doświadczeń i wspólnego tworzenia lepszej przyszłości kultury w naszym mieście.


Urząd Miasta