Pamiątkową deskę otrzymał dziś Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński od policjantów – uczestników XXXII rotacji misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie – EULEX Kosowo.

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku spotkał się z funkcjonariuszami garnizonu pomorskiego – uczestnikami XXXII Rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie. Nasi policjanci służyli tam od marca 2021 r. do grudnia 2021 r.  realizując zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania misji.

Policjanci mieli okazję porozmawiać z szefem pomorskiej Policji o specyfice pracy, trudzie i zagrożeniach związanych ze służbą w Kosowie. Całość obrazowała prezentacja multimedialna. Komendant pogratulował wszystkim uczestnikom spotkania wzorowej służby, podziękował za godne reprezentowanie garnizonu pomorskiego poza granicami Polski oraz wręczył drobne upominki.