Przewodnik po strategii i planowaniu rozwoju firmy

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że analiza SWOT jest Ci już znana. SWOT to skrót od angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse) i Threats (zagrożenia). Analiza SWOT to technika pozwalająca ocenić te cztery kluczowe obszary działalności firmy. Powinna ona stanowić podstawę każdej strategii rozwoju - ale aby odnieść sukces, należy podejść do niej w sposób szczegółowy, uczciwy i realistyczny.

Jakie pytania zadać na wstępie?

  • Jakie są Twoje prawdziwe mocne strony? Usuń z tej analizy wszelkie czynniki próżności i rozważ mocne strony swojej firmy tak obiektywnie, jak to tylko możliwe.
  • Jakie są Twoje szczere słabości? Nie próbuj przesłodzić uzasadnionych słabości ani nie próbuj przedstawiać słabości jako mocnych stron.
  • Jakie są możliwości? Czy są one reprezentatywne dla całego rynku, czy też dotyczą tylko Twojej organizacji?
  • Jakie są największe zagrożenia? Czy rozważyliście wszystkie możliwe wyzwania/zagrożenia, zarówno teraz, jak i w krótko- i długoterminowej przyszłości?
  • Co chcesz osiągnąć?

SMART w praktyce

Rozważmy cele SMART. Podobnie jak w przypadku analizy SWOT, być może znasz już cele SMART, które są konkretne, mierzalne, osiągalne (lub czasami "uzgodnione"), realistyczne (czasami "odpowiednie") i określone w czasie. Jednak, podobnie jak SWOT, ten podstawowy model jest niezwykle ważny, niezależnie od tego, jak ambitna jest twoja wizja strategiczna. Wyznaczając cele, pamiętaj, że cel nie jest strategią, ani taktyką. Na przykład, "zwiększenie zasięgu na Facebooku" o 10% nie jest celem, ale taktyką.

Oto kilka przykładów celów strategicznych SMART:

  • Powrót do progu rentowności do 31 marca 2021 r.
  • Wzrost sprzedaży o 5% do 31 maja 2021 r.
  • Zwiększenie udziału w rynku o 10% do 30 września 2021 r.

Jak osiągniesz te cele?

Po ustaleniu celów, należy sformułować strategię, która pomoże je osiągnąć. W tym celu bardzo ważne jest, aby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Idealnie byłoby, gdybyś wymyślił trzy alternatywne strategie, mając na uwadze te same cele strategiczne. To pozwoli Ci podejść do wyzwania z różnych kierunków. Często będzie istniało więcej niż jedno skuteczne podejście do osiągnięcia danego celu. Przed podjęciem decyzji należy dokładnie ocenić każdą z tych opcji, tak obiektywnie, jak to tylko możliwe.

Matryca wzrostu Ansoffa

Macierz wzrostu Ansoffa jest prostą, ale bardzo użyteczną strukturą, która pomaga zidentyfikować strategie wzrostu biznesu, z wieloma podejściami i poziomami ryzyka. Obejmuje ona następujące obszary.

Ocena opcji strategicznych za pomocą analizy SAFe

Analiza SAFe pomaga ocenić opcje strategiczne na podstawie ich przydatności, akceptowalności i wykonalności. Dzięki analizie SAFe można uszeregować, ocenić, oszacować i ocenić strategię w kontekście organizacji i jej celów.