Dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku - nadinsp. Andrzej Łapiński zawarł porozumienie z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska - dr inż. Edytą Witką-Jeżewską.

Przedmiotem współpracy jest przede wszystkim zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.

  • Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku - nadinsp. Andrzej Łapiński zawiera porozumienie z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska - dr inż. Edytą Witką-Jeżewską.
  • Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku - nadinsp. Andrzej Łapiński zawiera porozumienie z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska - dr inż. Edytą Witką-Jeżewską.