Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

Dzisiaj gdyńska Policja prowadzi wojewódzkie działania pn. „Prędkość”. Mimo iż głównym celem działań jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości, policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Funkcjonariusze gdyńskiej drogówki, w ramach działań, prowadzą pomiary prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie. Szczególną rolę odgrywać będą patrole w nieoznakowanych pojazdach, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, w tym nieprzestrzeganiu ograniczeń prędkości. Policjanci pełnią służbę z wykorzystaniem najnowszych pojazdów wyposażonych w wideorejestrator, a także dokonują pomiarów prędkości ręcznymi miernikami z rejestracją obrazu.

Działania mają charakter prewencyjny. Jednak kierowcy, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi, w tym z utratą prawa jazdy włącznie.

Przypominamy, że główną przyczyną wypadków drogowych, z winy kierujących, jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Niezgodne z prawem zachowania zagrażają nie tylko kierującym i ich pasażerom, ale również pozostałym uczestnikom ruchu drogowego, szczególnie tym niechronionym, którzy przy zderzeniu z nadmiernie rozpędzonym pojazdem niejednokrotnie ponoszą śmierć w wyniku poniesionych obrażeń.

Apelujemy o przestrzeganie dozwolonych limitów prędkości, zwalnianie w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, skrzyżowań, a przede wszystkim w rejonie szkół, do których dopiero od kilku dni uczęszczają nasi najmłodsi mieszkańcy Gdyni.