Kaplica policyjna znajdująca się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku została poświęcona 31 lat temu. Od tego czasu działa duszpasterstwo posługujące policjantom i ich rodzinom. Dzisiejszą rocznicową Mszę św. koncelebrował Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej. Po nabożeństwie była możliwość wspólnych rozmów i zintegrowania się przy policyjnej grochówce.

W 31. rocznicę powstania Kaplicy Policyjnej odbyła się dzisiaj uroczysta Msza Św. Odpustowa w Święto Patronki Kaplicy Policyjnej - Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski, w której zgodnie z ceremoniałem uczestniczyli policjanci garnizonu pomorskiego, zaproszeni goście – m.in. emeryci i renciści policyjni oraz przedstawiciele współpracujących służb mundurowych. Uroczystość była otwarta także dla okolicznych mieszkańców, a rozpoczęła się o godz. 10.00 w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku.

Rocznicy towarzyszyły obchody 100-lecia duszpasterstwa w Policji oraz 81. rocznicy zbrodni Katyńskiej.

Odczytano listy okolicznościowe odnoszące się do ceremonii skierowane przez Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego, Biskupa Polowego Jego Ekscelencję Arcybiskupa Józefa Guzdka,  Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka,  gen. insp. w st. spocz. Krzysztofa Gajewskiego reprezentującego Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wojewodę Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha.

100-lecie duszpasterstwa w Policji było doskonałą okazją do podkreślenia roli kapelana policyjnego w środowisku mundurowych. Ks. prałat dr Bogusław Głodowski – kapelan wojewódzki Policji otrzymał zaszczytne wyróżnienie od Konwentu Morskiego, które wręczył Przewodniczący Konwentu kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki. Natomiast Kapituła Medalu Kardynała Stefana Wyszyńskiego postanowiła przyznać naszemu Kapelanowi medal ROKU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w uznaniu zasług dla polskiego Kościoła i naszej Ojczyzny, a w szczególności za wierność zasadom Dekalogu, bezkompromisowe głoszenie prawd wiary, nieustanną troskę o ład moralny w służbie policyjnej.

Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej, natomiast o oprawę ceremonialną zgodną z zasadami musztry w Policji zadbali funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, którzy wystawili poczet sztandarowy oraz Kompanię Honorową.

Po Mszy św. policjanci z oddziału prewencji Policji, wydziału prewencji, wydziału ruchu drogowego i samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego zorganizowali pokaz sprzętu policyjnego. Pokaz technik i taktyk interwencji zaprezentowali funkcjonariusze wydziału kadr i szkolenia. Udostępniono także stanowisko doboru do Policji. Otwarta dla chętnych została także Sala Historii i Tradycji Policji oraz wystawa zdjęć z powstania kaplicy i działania duszpasterstwa.

Poświęcenie pierwszej w III Rzeczypospolitej Kaplicy Policyjnej pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski miało miejsce 20 maja 1990 roku, dokonał go biskup senior Tadeusz Gocłowski. Od tego czasu funkcjonuje posługa kapłańska dla około 6 tys. policjantów garnizonu pomorskiego.