Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku podziękował dziś w RCKiK w Gdańsku za zaproszenie pomorskich policjantów do udziału w akcji oddania krwi w rocznicę Powstania Warszawskiego. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy podzieliło się następnie tym życiodajnym płynem.

Dzisiaj w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku ponad 30 policjantów oddało krew w ramach akcji „Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego”. Pomorscy policjanci regularnie oddają krew tak niezbędną potrzebującym i wspierają akcje krwiodawstwa.