Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

Od dziś do 28 lutego 2021 r. osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskiwać specjalistyczne porady na temat możliwości szukania pomocy oraz swoich praw. Tygodniowa ogólnopolska kampania ma na celu kształtowanie świadomości wiktymologicznej oraz propagowanie działań na rzecz poprawy sytuacji ofiar przestępstw.

Ogólnopolska kampania pn. "Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem" jest doskonałą okazją do uzyskania porad specjalistów zajmujących się zagadnieniem pomocy ofiarom przestępstw. 

W tych dniach będzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy i porad gdyńskich policjantów w godz. od 7.30 do 14.30.

Ponadto osoby pokrzywdzone przestępstwem będą miały możliwość skorzystania przez cały tydzień w godz. od 08:00 do 20:00 z uruchomionej specjalnie z tej okazji infolinii pod nr telefonu 58 743 21 90. Specjaliści ze Stowarzyszenia OVUM i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku zapewnią bezpłatną i niezwłoczną pomoc wszystkim zainteresowanym.

Niezależnie od zaplanowanych inicjatyw, pragniemy przypomnieć, iż Stowarzyszenie OVUM realizuje na terenie Gdyni oraz powiatów kartuskiego, kościerskiego, puckiego i wejherowskiego zadanie publiczne w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom a takze osobom najbliższym. 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest w siedzibie Stowarzyszenia OVUM w Gdyni przy ul. Traugutta 2. W celu uzyskania pomocy, sugerowany jest uprzedni kontakt telefoniczny z osobami pierwszego kontaktu pod nr tel.  58 776 40 67. Dyżur telefoniczny jest prowadzony całodobowo.