Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

Dzisiaj odbyło się uroczyste pożegnanie Komendanta Komisariatu Policji w Gdyni Karwinach, podinsp. Krzysztofa Miłosza, który z dniem 3 lutego przechodzi na emeryturę. Komendant Miejski Policji w Gdyni, insp. Sławomira Pachura, podziękował podinsp. Krzysztofowi Miłoszowi za 28 lat w policyjnym mundurze.

Dzisiaj o 12.00 w auli Komendy Miejskiej Policji w Gdyni odbyło się pożegnanie podinsp. Krzysztofa Miłosza, w związku z jego odejściem na emeryturę.

Podinsp. Krzysztof Miłosz pełnił służbę w Policji od 28 lat na różnych stanowiskach, zarówno w pionie prewencji jaki i dochodzeniowo-śledczym. Był m.in. dzielnicowym, kierownikiem jednego z referatów w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, a po czterech latach zastępcą naczelnika tego wydziału. W 2015 roku został Zastępcą Komendanta Komisariatu w Gdyni Oksywiu, a z dniem 20.04.2017 roku został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Gdyni Karwinach, gdzie pełnił służbę do dnia dzisiejszego.

Podinsp. Krzysztof Miłosz w okresie służby był nagrodzony srebrnym medalem za długoletnią służbę oraz otrzymał brązową i srebrną odznakę „Zasłużonego Policjanta”.

Ze względu na obostrzenia związane z chorobą Covid-19, uroczystość odbyła się w nielicznym gronie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Komendant Miejski Policji w Gdyni podziękował podinsp. Krzysztofowi Miłoszowi za pełną zaangażowania służbę.

Obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Gdyni Karwinach zostały powierzone podinsp. Grzegorzowi Boyke, który do tej pory pełnił funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Gdyni Chwarznie.

  • Zdjęcie przedstawiające pożegnanie Komendanta Komisariatu Policji w Gdyni Karwinach. Komendant Miejski Policji w Gdyni dziękuje mu za wieloletnią służbę. Na zdjęciu z lewej strony stoi Komendant Komisariatu Policji w Gdyni Chwarznie, któremu powierzono obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Gdyni Karwinach. Po prawe stronie stoją zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni. Ponadto na zdjęciu można zobaczyć Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia oraz Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.