Przypominamy, że osoby będące na kwarantannie mają obowiązek korzystania z aplikacji „Kwarantanna domowa”. Celem aplikacji jest ułatwienie i usprawnienie odbywania obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych, a także służy jako narzędzie kontroli, czy osoby objęte kwarantanną nie wychodzą z domu.

Z obowiązkową kwarantanną domową wiąże się dodatkowy obowiązek – korzystanie z aplikacji „Kwarantanna domowa”. Celem aplikacji jest ułatwienie i usprawnienie odbywania obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Ponadto aplikacja jest narzędziem kontroli, czy osoby objęte kwarantanną nie wychodzą z domu. Niestety nie każdy korzysta z aplikacji. W Gdyni na ponad 1600 osób objętych kwarantanną z aplikacji korzysta około 700 osób.

Osoba obejmowana obowiązkową kwarantanną powinna aktywować aplikację „Kwarantanna domowa”. Zaraz po aktywacji należy zrobić sobie zdjęcie („selfie”), które będzie zdjęciem referencyjnym. To do niego system będzie porównywał każde kolejne zdjęcie, które będzie wykonane w trakcie korzystania z aplikacji. Każdego dnia, w różnych porach,  będą wysyłane sms-y z prośbą o zrobienie kolejnego zdjęcia, które będzie trzeba wykonać w ciągu 20 minut. Jeśli osoba objęta kwarantanną nie zrobi tego w wyznaczonym czasie, będzie to znak dla służb, by sprawdziły, czy nie są łamane zasady kwarantanny.

Ważne aby telefon był zawsze naładowany, a dźwięki niewyciszone.

Z obowiązku korzystania z aplikacji zwolnione są osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej, lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie aplikacji. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej. Można je złożyć telefonicznie 22 165 57 44.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.gov.pl/kwarantannadomowa . Można tam znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat działania aplikacji, w tym – jak przygotować telefon do jej zainstalowania.