Dwóch gdyńskich policjantów dostało zaproszenie do Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, gdzie wzięli udział w kursie doskonalącym dla ratowników medycznych sił zbrojnych RP. Funkcjonariusze, o których mowa to laureaci VII Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z 2019 roku.

Od 12 do 16 października br. na terenie województwa łódzkiego odbył się kurs doskonalący dla ratowników medycznych sił zbrojnych RP „Combat Medic”. Dwóch gdyńskich policjantów, sierż. szt. Krzysztof Sowiński oraz st. sierż. Kamil Sowiński, dostali imienne zaproszenia od komendanta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, Pana płk. lek. Zbigniewa Aszkielańca, aby wsparli podległych mu inspektorów w procesie dydaktycznym wojskowych medyków.

Policyjni bracia z Gdyni są laureatami VII Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z 2019 roku. Podczas kursu przygotowywali pozoracje ratownicze oraz czynnie brali udział w wykładach i warsztatach praktycznych z zakresu taktyczno – bojowej opieki nad poszkodowanym. Ponadto doskonalili umiejętności przetrwania w trudnym terenie pod okiem instruktorów SERE (przetrwanie, unikanie, opór w niewoli, ucieczka).

Bracia Sowińscy dzięki Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku, Panu nadinsp. Andrzejowi Łapińskiemu, który oddelegował ich na czas szkolenia jako przedstawicieli Policji, mogli po raz kolejny uczestniczyć w bardzo profesjonalnym kursie i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ratownictwa.