Zgodnie z decyzją prezydenta Gdyni od 11 marca zamknięte są do odwołania wszystkie instytucje oświatowe i kulturalne, w tym filie Biblioteki Gdynia. Nie odbędą się wydarzenia zaplanowane w bibliotekach. Jednocześnie informujemy, że termin zwrotu wypożyczonych książek zostanie automatycznie przedłużony do daty ponownego otwarcia filii.

Poniżej przedstawiamy pełną treść komunikatu prezydenta Gdyni :

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, po naradzie z Zespołem ds. koronawirusa, powziął następujące decyzje mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia.
 
Od jutra, tj. od 12 marca nie będą prowadzone lekcje i zajęcia  w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w przedszkolach, natomiast do piątku szkoły i przedszkola pozostaną otwarte w ramach funkcji opiekuńczych dla tych rodziców, którzy nie są w stanie natychmiast zorganizować opieki dla swoich dzieci. W szkołach odwołane są wszelkie imprezy oraz zajęcia dodatkowe; edukacyjne, sportowe, integracyjne, w tym organizowane w ramach programu Szkół Otwartych.

Nie będzie działał także Młodzieżowy Dom Kultury oraz Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne.
 
Od jutra nie działają także żłobki.
 
Od dziś, tj. od 11 marca do odwołania zamknięte pozostaną:

 • Teatr Muzyczny i Teatr Miejski;
 • Gdyńskie Centrum Filmowe;
 • Muzeum Miasta Gdyni;
 • Muzeum Emigracji;
 • Konsulat Kultury;
 • wszystkie biblioteki miejskie;
 • wszystkie baseny miejskie;
 • Centrum Nauki Experyment;
 • Centrum Konferencyjne w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym;
 • InfoBox;
 • Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych;
 • Gdynia Arena;
 • Stadion Miejski i Narodowy Stadion Rugby;
 • wszystkie Przystanie;
 • Klub Abstynenta Krokus;
 • wszystkie świetlice socjoterapeutyczne;
 • wszystkie placówki wsparcia dziennego SPOT;
 • Wymiennikownia;
 • Lodowisko miejskie;
 • Urban Cafe w UrbanLab.


Odwołane do końca marca są wszystkie konferencje, wydarzenia i imprezy organizowane przez Miasto lub w obiektach Miasta, np. w PPNT. Decyzje co do późniejszych wydarzeń będą podejmowane w miarę rozwoju sytuacji.

Odwołane są wszystkie zajęcia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu, w tym zajęcia z hipoterapii.

W autobusach komunikacji miejskiej do odwołania kierowcy nie będą sprzedawać biletów.

Prezydent zwraca się także z apelem do jednostek, którymi nie zarządza tj. Muzeum Marynarki Wojennej, Centralnego Muzeum Morskiego, Akwarium Gdyńskiego oraz Muzeum Motoryzacji i Teatru Gdynia Główna z apelem o zamknięcie placówek. Apel tej samej treści adresowany jest do podmiotów prywatnych prowadzących kina, kluby i dyskoteki.

Wszystkie wymienione działania mają na celu ochronę mieszkańców. O ewentualnych zmianach będziemy informować. Na stronie www.gdynia.pl można zapoznać się ze szczegółowymi wykazami zmian, zamknięć i odwołań, a także rzeczowymi informacjami o sposobach unikania zakażenia i właściwej higienie. Publikujemy tam także poradnik dla rodziców dotyczący możliwości pobierania zasiłku na opiekę nad dzieckiem w czasie, gdy nie działają szkoły, przedszkola i żłobki.

Prezydent Miasta Gdyni bierze udział w spotkaniu z Prezesem Rady Ministrów i prezydentami największych miast w Polsce nt. koronawirusa.”

O wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania Biblioteki Gdynia będziemy informować na bieżąco.