KONKURS

Serdecznie dziękujemy Wam za okazane nam zaufanie – na „IX Pomorski Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży PIÓRNIK 2019” wpłynęło łącznie 69. zestawów wierszy z całego województwa pomorskiego. Jury obradowało w składzie: Dominika Lewicka-Klucznik, Barbara Piórkowska i Wojciech Boros. Łącznie przyznano trzynaście nagród oraz wyróżnień, a jeden z nagrodzonych zestawów otrzymał także zwyczajowo Grand Prix PIÓRNIKA 2019, które wiąże się z dodatkową nagrodą oraz drukiem wybranego tekstu na łamach sprawującego patronat prasowy nad „PIÓRNIKIEM 2019” kwartalnika artystycznego „Bliza”. Części z Was w wysyłce pomogli nauczyciele, niektórzy słali zestawy poetyckie sami. Było co czytać i o co się spierać. Telefony do laureatów oraz laureatek zostały już wykonane – co komu przypadło, dowiemy się na gali wręczenia nagród.

Spotykamy się 25.11 (poniedziałek) o godzinie 12.00 w siedzibie Gdyńskiego Centrum Kultury przy ul. Jana z Kolna 25. Po uroczystym wręczeniu nagród ufundowanych przez GCK oraz arkusza poetyckiego z nagrodzonymi tekstami, odbędą się warsztaty literackie (13.00-14.30) dla zdobywców nagród i wyróżnień. Zapraszamy serdecznie!

Gdyński Centrum Kultury ogłasza IX Pomorski Konkurs Poetycki dla dzieci  i młodzieży PIÓRNIK 2019. Do 30 października 2019 r. należy nadesłać do 5. niepublikowanych i nienagradzanych utworów w 3. egzemplarzach, opatrzonych godłem.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego i będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych:

dla uczniów szkół podstawowych
– klasy 1-4
– klasy 5-8
oraz ponadpodstawowych (– do 21 roku życia).

Maksymalna liczba nadesłanych utworów to 5 wierszy jednego autora. Mogą one tworzyć cykl lub pozostawać oddzielnymi całościami. Jury nie będzie brało pod uwagę utworów napisanych przez więcej niż jedną osobę.

Prace prosimy dostarczyć w 3. egzemplarzach. Każdą pracę należy oznaczyć na wszystkich stronach godłem.

Dane uczestnika konkursu – wypełnione w karcie zgłoszenia dostępnej do pobrania poniżej muszą znajdować się w osobnej, zaklejonej kopercie dołączonej do tekstów i również oznaczonej godłem. Na niej prosimy dopisać, wiek i która klasa (np. 18 lat liceum).

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:

Gdyńskie Centrum Kultury
ul. Jana z Kolna 25
81-354 Gdynia

z dopiskiem KONKURS POETYCKI PIÓRNIK 2019

Zapraszamy także do polubienia profilu konkursu na Facebooku