Wystawa Książka Roku 2018 Polskiej Sekcji IBBY (International Board on Books for Young People) podróżuje po kraju. Od dzisiaj do 21 listopada można ją obejrzeć w Bibliotece Obłuże przy ul. Boisko 6 w godzinach otwarcia filii.

Konkurs „Książka Roku” realizowany jest co roku przez Polską Sekcję IBBY – pierwsza edycja odbyła się w 1988. Na celu ma promocję wartościowej literacko i artystycznie książki dla młodych odbiorców, a nagradzani są współcześnie żyjący rodzimi twórcy.

Ambicją IBBY jest, żeby „Książka Roku” uwzględniała cały bieżący rynek wydawniczy, każdą edycję starają się propagować jak najszerzej wśród wydawców. W konkursie „Książka Roku” przyznawane są nagrody w trzech kategoriach:

• literackiej (dwie równorzędne nagrody – za książkę dla dzieci i za książkę dla młodzieży)

• graficznej (dwie równorzędne nagrody – za książkę obrazkową oraz za ilustracje i koncepcję graficzną) 

• upowszechnianie czytelnictwa – dla osób prywatnych lub instytucji, które aktywnie działają na rzecz upowszechniania czytelnictwa i promocji książki dla młodych odbiorców

Konkurs dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrody przyznaje jury powoływane przez Zarząd Polskiej Sekcji IBBY, a finansowane są ze środków pozyskanych od sponsorów. Wydawcy nagrodzonych książek uzyskują prawo do używania na nich znaku graficznego nagrody. Książki prezentowane są na polskim stoisku podczas Międzynarodowych Targów Książki dla Dzieci m.in. w Bolonii.

International Board on Books for Young People – Międzynarodowa Izba ds. Książek dla Młodych narodziła się po II wojnie światowej z inicjatywy pisarzy, wydawców, nauczycieli i filozofów pod wodzą pisarki i dziennikarki Jelli Lepman.

W orbicie zainteresowań IBBY znajdują się literatura i książka dla dzieci i młodzieży oraz same dzieci i ich prawa.

Od 1953 r. organizacja dąży do podwyższania standardów artystycznych i wydawniczych, promując wysokoartystyczną książkę dla młodych odbiorców, wspiera badania naukowe wokół literatury dla niedorosłych oraz działa na rzecz ponadnarodowej komunikacji poprzez tę literaturę.

Z drugiej strony głosi prawo każdego dziecka do wartościowych książek, wspomagając działalność wydawnictw w krajach rozwijających się. Obecnie skupia 79 sekcji narodowych.

Bazując na międzynarodowym systemie wymiany informacji, wydaje kwartalnik o światowej literaturze dla dzieci BOOKBIRD. Prowadzi także międzynarodowe Centrum Dokumentacji Książek dla Dzieci Upośledzonych przy Bibliotece Miejskiej w Toronto.

Więcej informacji na www.ibby.org 

Polska Sekcja IBBY – Stowarzyszenie Przyjaciół Książek dla Młodych jest organizacją non-profit i działa od roku 1973.

Stowarzyszenie współpracuje z szeroko pojętym kręgiem ludzi książki – pisarzami, ilustratorami, tłumaczami, wydawcami, bibliotekarzami, publicystami, animatorami kultury, środowiskiem akademickim. Bierze udział w sympozjach i panelach w kraju i za granicą. Uczestniczy w międzynarodowym systemie wymiany informacji o rynku książki dla dzieci. Cele organizacji to między innymi integracja środowisk profesjonalnie związanych z książką dla dzieci, promocja osiągnięć polskich pisarzy, ilustratorów oraz tłumaczy za granicą, inicjowanie prac naukowych i działalność oświatowa. Jednak przede wszystkim stara się współdziałać na rzecz promowania idei, zgodnie z którą książka dziecięca jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących kulturę w ogóle. W ten sposób wpisujemy się w międzynarodową aktywność IBBY.

Biblioteka Obłuże, w której mogą Państwo obejrzeć wystawę w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki czynna jest w godzinach 9.00-19.00, w środy w godzinach 12.00-16.00, a w soboty – 9.00-15.00

Serdecznie zapraszamy!