Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

Coraz większa liczba frankowiczów decyduje się aktywnie walczyć o swoje prawa przed sądem. To dobra decyzja, biorąc pod uwagę, że orzecznictwo sądowe w ostatnich latach często staje po stronie poszkodowanych klientów banków. Kredyt we frankach pozew może być początkiem drogi, na końcu której znajduje się szczęśliwe zakończenie kwestii kredytu we frankach. W jaki sposób możemy złożyć pozew do sądu i wystąpić o odwalutowanie kredytu przyznanego w CHF?

Czy wszyscy frankowicze mogą liczyć na pomoc prawną?

Jak najbardziej, ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej staje po stronie wszystkich frankowiczów, o czym informują nas eksperci. Oczywiście zawsze należy rozpatrywać indywidualny przypadek każdego klienta z osobna. Podstawą prawną jest oczywiście umowa kredytowa zawarta z bankiem. Możemy skorzystać z pomocy radcy prawnego, który przestudiuje zawarte w niej zapisy oraz sformułuje wniosek potrzebny do wystąpienia na drogę sądową. W ostatnich latach pojawiają się kolejne frankowicze wyroki, które pozwalają poszkodowanym klientom odzyskać swoje pieniądze. Warto zatem podjąć aktywne kroki zamiast tkwić w trudnej sytuacji z kredytem frankowym.

Czy możliwe jest unieważnienie kredytu we frankach?

Prawna pomoc dla frankowiczów uwzględnia wiele możliwości i zawsze stara się znaleźć najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia klienta. Jednak czy możliwe jest unieważnienie umowy kredytowej we frankach? No cóż, w pewnym sensie tak. Nie jest to jednak unieważnienie w dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ w zdecydowanej większości przypadków nie jest to możliwe. Mamy zatem podjęte przez klienta zobowiązanie, które podlega spłacie. Istnieją jednak pewne mechanizmy, które pozwalają zmienić przekształcić umowę w taki sposób, aby uzyskać korzystniejsze warunki spłaty.

Jak złożyć pozew o odwalutowanie kredytu we frankach?

Na czym polega odfrankowanie kredytu?

Odwalutowanie to obecnie najlepsze rozstrzygnięcie, na które mogą liczyć klienci decydujący się na kredyt we frankach pozew. Polega to na uznaniu, że kredyt faktycznie został zawarty nie w CHF, ale w złotówkach. Biorąc pod uwagę ogromną zmianę kursu franka szwajcarskiego w 2011 roku, wielu klientów musiało spłacić kilkukrotnie więcej niż w dniu podpisania umowy. Za sprawą odwalutowania, klientom przysługuje zwrot nadpłaty z tytułu płacenia rat po niekorzystnej indeksacji. Przy kredytach hipotecznych możemy w ten sposób uzyskać nawet 60-procentowy zwrot spłaconej kwoty.

A co w przypadku osób, które wciąż zmagają się z kredytem we frankach? W tej sytuacji, po odwalutowaniu może się okazać, że zgodnie z nowymi warunkami, zobowiązanie zostało już spłacone, a klientom także będzie przysługiwać zwrot nadpłaty. Banki usilnie próbowały bronić się przed takimi rozwiązaniami, ale obecnie, wymiar sprawiedliwości staje po stronie frankowiczów. Tym samym, banki muszą się liczyć z ogromnymi stratami po swojej stronie.

Jak uzyskać pomoc w odwalutowaniu kredytu?

Szczęśliwe zakończenie najpierw wymaga wejścia na drogę sądową. Bardzo wątpliwa jest bowiem ugoda z bankiem, który zgodziłby się na takie rozwiązanie. Pomoc dla frankowiczów proponują liczne kancelarie prawne, które od lat zajmują się tym zagadnieniem. Jedną z wiodących marek na rynku jest kancelaria Rachelski & Wspólnicy. Jej pracownicy mieli okazję niejednokrotnie zajmować się sprawami frankowiczów i prowadzić je do pozytywnego rozstrzygnięcia. Z pomocą wykwalifikowanych prawników znacznie szybciej i skuteczniej wyegzekwujesz od banku swoje żądania.