Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdynia

Nie musisz sam finansować studiów podyplomowych

Jesteś osobą ambitną i chcesz kontynuować naukę, ale nie masz na to pieniędzy? Istnieje na to kilka sposobów, dzięki którym będziesz mógł kontynuować swoją naukę – na przykład na studiach podyplomowych.

Jak zdobyć pieniądze na dalszą naukę?

W przypadku, gdy poszukujesz pomysłu na to w jaki sposób sfinansować studia podyplomowe Warszawa, szukaj informacji na przykład na stronach internetowych uczelni lub szkół wyższych, które mają w swojej ofercie studia podyplomowe.

Najważniejsze informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania na studia podyplomowe

Dofinansowanie na studia może przybierać różne formy. Jedną z najbardziej atrakcyjnych i najczęstszych możliwości jest dofinansowanie od zakładu pracy.

Rozpoczęcie studiów za zgodą pracodawcy to jedna z możliwości oraz sposób zachęty pracownika do zwiększenia kwalifikacji. Dla pracownika to możliwość otrzymania awansu zawodowego i poszerzenia swoich kompetencji. Nie łudźmy się, taki „układ” z pracodawcą, ma to swoje dobre i złe strony, ponieważ idąc na studia możemy awansować, ale nasz pracodawca może od nas żądać, że po zakończeniu nauczania będziemy zobowiązani przepracować w jego firmie jeszcze jakiś czas. Wszystko po to, aby pracodawcy zwróciły się koszty, jakie poniesie na podnoszenie naszych kwalifikacji pracowniczych. Taką umowę o dofinansowaniu kształcenia zawiera się na piśmie, wówczas każda ze stron wie jakie ma prawa i obowiązki.

Uprawnienia pracownika posiadającego status studenta lub osoby szkolącej się

Pracownikowi kształcącemu się na koszt pracodawcy, w chwili, gdy godziny zajęć kolidują mu z pracą, pracodawca jest zobowiązany do skrócenia jego czasu pracy.

Pamiętajmy, że pracodawca może, ponieść całkowite lub częściowe koszty związane z nasz kształceniem się pracownika.

Dofinansowanie od pracodawcy nie musi pokrywać tylko kosztów opłat za studia, ale także wydatki na podręczniki czy wszystkie koszty związane z naszym przejazdem na uczelnię.

Kiedy pracodawca może chcieć od nas zwrotu poniesionych kosztów wydanych na naszą naukę?

Jak już napisaliśmy wcześniej, bardzo często dochodzi do popisania umowy z pracodawcą, która szczegółowo określa wszystkie warunki związane z naszym kształceniem oraz pokryciem kosztów naszej nauki przez pracodawcę. Najczęściej umieszczanym w umowie warunkiem, wprowadzanym przez pracodawców do umowy o dofinansowaniu nauki pracownika, jest warunek przepracowania przez pracownika określonej liczby lat w firmie, która ponosi koszty związane z poszerzeniem kwalifikacji przez osobę zatrudnioną. Ma to swoje uzasadnienie. Pracodawcy chcą, żeby poniesione przez nich koszty na kształcenie pracownika, zwróciły się w postaci umiejętności jakie pracownik zdobędzie podczas odbytych studiów, objętych umową o dofinansowanie.

Dodatkowe prawa ma dla pracownika podnoszącego swoje kwalifikacje

Pracownikowi przysługuje między innymi, urlop szkoleniowy. Polega to na tym, że pracodawca oddaje do dyspozycji pracownika dodatkowe dni urlopu, które może wykorzystać na naukę, pisanie pracy dyplomowej itd.

Ta wyżej wymieniona forma pomocy czy ulgi jest dość ograniczona, ponieważ przysługuje jedynie pracownikom, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, a pracodawca sam skierował ich na przykład na szkolenie. Jednocześnie, jeśli jesteśmy w tak dobrej sytuacji jak powyżej, przysługuje nam pełne wynagrodzenie, ponieważ urlop szkoleniowy jest urlopem płatnym.